Strona główna PokerStars
Zasady uczestnictwa


Zasady uczestnictwa

1. Ingerowanie w grę na stołach PokerStars. W czasie trwania sesji surowo zabronione jest ingerowanie w grę na (transmitowanych) stołach. Zgodnie z regulaminem gry w serwisie "PokerStars" będzie to traktowane jako "nieuczciwe zachowanie". Poniżej znajduje się stosowny fragment regulaminu PokerStars.
Jeśli PokerStars uzna, iż użytkownik, korzystając z usług serwisu, działa nieuczciwie, nielegalnie lub nagannie, albo podejmuje próby takich działań (...), PokerStars ma prawo podjąć stosowne kroki według własnego uznania. Mogą one obejmować natychmiastową blokadę dostępu i trwałe zamknięcie konta użytkownika, konfiskatę wszystkich środków z jego konta PokerStars (...) i/lub podjęcie kroków prawnych względem użytkownika.
Podczas korzystania z czatu oferowanego przez serwis użytkownikom kategorycznie zabrania się zamieszczania wypowiedzi stanowiących reklamę stron trzecich lub usług/produktów oferowanych przez podmioty inne niż PokerStars School i PokerStars. Ponadto użytkownikom nie wolno zamieszczać żadnych informacji o PokerStars Schoolze i PokerStars lub oferowanych usług, które są nieprawdziwe lub mogłyby w świetle prawa zostać uznane za zniesławiające lub krytyczne.

 
2. Zmowa. Zmowa między użytkownikami polegająca na zdradzaniu sobie nawzajem wartości swoich zakrytych kart lub realizowana dowolnymi innymi sposobami jest surowo zabroniona. Obok innych środków, PokerStars School i PokerStars zastrzega sobie prawo do ograniczania miejsc dla użytkowników i/lub wykluczenia użytkowników z sesji szkoleniowych lub określonych stołów bądź turniejów. PokerStars School i PokerStars zastrzegają sobie również prawo do uznania dowolnej zmowy między graczami (w tym użytkownikami) za istotne naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, uprawniające PokerStars Schoola i PokerStars do zablokowania konta takiego użytkownika, gdyby podejmował on lub próbował podejmować takie działania  - bez względu na wynik takiej próby.  

3. Obraźliwe wypowiedzi lub treści. Użytkownikom zakazuje się wykorzystywania czatu do zamieszczania treści niezgodnych z prawem, obscenicznych, oszczerczych, obraźliwych, pogróżek lub innych treści naruszających prawo lub powszechnie uznawanych za obraźliwe.

4. Spam i niepożądane treści. Korzystanie z czatu winno ograniczać się do zadawania pytań odnośnie zawartości szkolenia. Jeśli użytkownik zadaje pytania lub robi uwagę niezwiązaną z tematem danej sesji szkoleniowej, od trenera zależy decyzja o wystosowaniu ostrzeżenia. Jeśli użytkownik nie zaprzestanie łamania tej zasady, może to prowadzić do wykluczenia go z sesji, a ostatecznie do zamknięcia jego konta w PokerStars Schoolze.

5. Zasady organizatora. Trenerzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do wysyłania użytkownikom ostrzeżeń lub blokowania bądź usuwania kont użytkowników, jeśli naruszą oni opisane tu zasady. Trenerzy i moderatorzy podczas sesji szkoleniowych są wykonawcami wewnętrznych praw wirtualnego gospodarza. Prawa te odnoszą się nie tylko do pseudonimu, ale również do kryjącej się za nim osoby.

6. Inne. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą indywidualnie przez moderatorów/ administratorów stosownie do sytuacji.

7. Zmiany postanowień. PokerStars School zastrzega sobie prawo do rozszerzenia niniejszego regulaminu i w razie potrzeb dodania nowych postanowień. Jeśli członkowie ich nie zaakceptują, mają 14 dni na złożenie odwołania. Konta takich członków będą zlikwidowane.

8. Ograniczenie odpowiedzialności. PokerStars School nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty (np. w zakresie informacji) lub szkody wynikające z prezentowanych treści i informacji. Odnosi się to również do szkód wtórnych i roszczeń osób trzecich. Użytkownik samodzielnie jest odpowiedzialny za sprawdzenie treści prezentowanych podczas sesji szkoleniowych. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

9. Klauzula salwatoryjna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu użytkowania PokerStars School okaże się w całości lub części nieprawomocne, ważność pozostałych postanowień nie zostanie naruszona. Nieważny zapis zostanie zastąpiony ważnym. To samo dotyczy zasad Szkolenia na żywo zawierających jakiekolwiek luki.

X Informacje o plikach cookie

Żeby lepiej korzystało Ci się z naszej strony, na Twoim komputerze umieszczamy pliki cookie. Ustawienia tych plików możesz zmienić w dowolnym momencie. Jeśli tego nie zrobisz, uznamy, że wyrażasz zgodę na ich przechowywanie.