Strona główna PokerStars
Słownik pokerowy

W poniższym słowniku znajdziesz objaśnienie większości popularnych pokerowych terminów. Stworzyliśmy go z myślą o tym, by stanowił dla Ciebie podręczną pomoc w wyjaśnieniu nieznanych słów. Poker to gra, w której występuje rozbudowany żargon, jednak nie jest trudno szybko opanować podstawowe terminy.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Akcja (Action)/Zagranie/Ruch
Słowem tym określa się większość działań, które można podjąć w trakcie rozdania lub tury licytacji, np. dynamiczna akcja to kilka przebić i ponownych przebić.

All-in/Zagranie za wszystko
Mówimy, że gracz jest/zagrał/wszedł all-in, jeśli postawił wszystkie posiadane w danym momencie żetony i nie będzie mógł brać aktywnego udziału w dalszych rundach licytacji.

Ante
W niektórych odmianach pokera (np. Stud) stosuje się zakłady zwane ante; obowiązkowe zakłady, które musi włożyć do puli każdy z graczy przy stole przed rozpoczęciem tury licytacji. Ante pojawiają się także na późniejszych etapach niektórych turniejów No-Limit Hold'em.

Powrót na górę

B

Bad Beat
Bad beat to wyjątkowo pechowe rozdanie - kiedy to przegrywasz mimo dużej przewagi nad przeciwnikiem w chwili stawiania zakładów.

Backdoor Draw
Krótki ciąg (draw), którego uzupełnienie wymaga dobrania dwóch lub więcej kart. Np. jeśli na flopie są trzy kiery, do uzyskania koloru brakuje jeszcze dwóch.

Badugi
(1) Badugi to stosunkowo nowa odmiana pokera o azjatyckich korzeniach. Każdy gracz dostaje cztery karty i może wymienić trzy z nich. Wygrywa gracz z najniższymi kartami.
(2) Układ pokerowy składający się z czterech kart w różnych kolorach, które nie tworzą pary.

Bankroll
Oznacza sumę pieniędzy, które masz odłożone z przeznaczeniem wyłącznie na grę w pokera.

Barrel
Zakład postawiony na flopie, mimo iż nie trafiło się żadnego układu.

Bet/Zakład/Stawianie/Zagranie
Pierwszy zakład w danej rundzie licytacji. Jeśli później w tej turze licytacji ktoś postawi więcej, zakład taki nazywa się przebiciem (raise).

Big Stack
Gracz, który ma dużo żetonów.

Blind/Ciemna/Zakład w ciemno
Obowiązkowy zakład, który musi zostać wpłacony w ciemno przed rozpoczęciem każdego rozdania. Gracz siedzący na lewo od rozdającego wpłaca małą ciemną (small blind), a gracz dwa miejsca na lewo od rozdającego wpłaca dużą ciemną (big blind). Zazwyczaj duża ciemna stanowi dwukrotność małej ciemnej.

Blind Level/Poziom ciemnych/Poziom zakładów w ciemno
Określa wysokość obowiązkowych zakładów w ciemno na danym etapie turnieju. W ramach kolejnych poziomów wysokość ciemnych rośnie.

Blind Stealing/Podbieranie ciemnych/Podkradanie ciemnych
Przebicie przed flopem ze słabymi kartami w celu wymuszenia zrzucenia kart przez przeciwników i zdobycia w ten sposób wpłaconych ciemnych. Najbardziej skuteczne, jeśli wszyscy poprzednicy już spasowali.

Bluff/Blef
Postawienie zakładu lub przebicie ze słabymi kartami, które ma zmusić przeciwnika do zrzucenia lepszych kart.

Bluff Catcher
Słaby układ, który jest wystarczający, by przyłapać przeciwnika na blefie, ale przegrałby z większością innych układów.

Board/Stół/Karty wspólne/Karty ze stołu
Pięć kart wspólnych, wykładanych na środek stołu w takich odmianach pokera, jak Texas Hold'em czy Omaha.

Break-even
Oznacza sesję gry zakończoną bez zysków i bez strat.

Bubble
Oznacza taki moment w turnieju, gdy tylko kilku graczy musi jeszcze odpaść z gry, żeby pozostali weszli do strefy płatnych miejsc.

Bubbleboy
Gracz, który został wyeliminowany z turnieju bezpośrednio przed strefą płatnych miejsc; ostatni, który nie otrzymuje nagrody za zajęte miejsce.

Burncard/Spalona karta
Karta odrzucana ("palona") przez rozdającego przed wyłożeniem na stół kart wspólnych dla zapobiegania oszustwom.

Busted/Bust-out
Określenie gracza, który został wyeliminowany z gry. Odpadnięcie z gry na skutek utraty wszystkich żetonów.

Button
(1) Plastikowy krążek po każdym rozdaniu przesuwany na stole o jedno miejsce zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wskazuje symbolicznego rozdającego.
(2) Termin używany na określenie symbolicznego rozdającego w danym rozdaniu.

Buy-in/Wpisowe
Kwota pieniędzy, którą należy wpłacić, by wziąć udział w turnieju. Większa jej część przeznaczana jest na utworzenie puli nagród, a niewielka opłata (zwana też prowizją) przekazywana jest organizatorowi.

Bring-in
Obowiązkowy zakład w odmianie Stud, który jest wpłacany przez gracza z najniższą kartą otwierającą.

Broadway
(1) Nazwa najwyższego strita, np. Tc-Jc-Qh-Kd-As.
(2) Pojedyncza karta (od 10-x w górę) również zwana jest "broadway" lub "broadway card".

Powrót na górę

C

Call/Sprawdzenie
Oznacza wyrównanie poprzedniego zakładu.

Cap
Zazwyczaj czwarte i ostatnie dopuszczalne przebicie w pokerze Limit Hold'em.

Cash Game/Gra stolikowa
Gra w pokera na pieniądze o stałej wysokości ciemnych. Gracze mogą w dowolnym momencie dołączyć do gry lub odejść od stołu, a także dokupić/uzupełnić żetony.

Calling Station
Gracz, który uczestniczy w dużej ilości rozdań; często sprawdza, a rzadko przebija lub pasuje.

Check/Czekanie
Jeśli żaden z graczy jeszcze nie postawił, kolejny może zaczekać, dzięki czemu pozostaje w rozdaniu bez konieczności wpłacania pieniędzy do puli.

Check-Call
Taktyka polegająca na zaczekaniu i późniejszym sprawdzeniu zakładu przeciwnika.

Check-Raise
Taktyka polegająca na zaczekaniu i późniejszym przebiciu zakładu przeciwnika.

Ciąg/Draw
Układ kart, który wymaga uzupełnienia, by mógł zostać utworzony pełny układ.

Ciąg do strita/Straight Draw
Układ kart, w którym brakuje jednej, by móc utworzyć strita. Zobacz też "gutshot".

Ciąg do koloru/Flush Draw
Sytuacja, gdy gracz ma cztery karty w tym samym kolorze i brakuje mu jednej, by uzyskać kolor.

Ciemna/Zakład w ciemno/Blind
Obowiązkowy zakład, który musi zostać wpłacony w ciemno przed rozpoczęciem każdego rozdania. Gracz siedzący na lewo od rozdającego wpłaca małą ciemną (small blind), a gracz dwa miejsca na lewo od rozdającego wpłaca dużą ciemną (big blind). Zazwyczaj duża ciemna stanowi dwukrotność małej ciemnej.

Chipleader
Gracz z największą ilością żetonów w turnieju.

Community Cards/Karty wspólne
Pięć kart wykładanych na środek stołu, z których korzystać mogą wszyscy gracze.

Complete
(1) Hold'em: Sprawdzenie preflop z pozycji małej ciemnej, jeśli nie było żadnych zakładów.
(2) Stud: Pierwsze przebicie w pierwszej turze licytacji.

Connector
Dwie lub więcej połączone/sąsiadujące karty (pod względem wartości), np. 6c-5s. Karty takie nazywane bywają przez polskich graczy łącznikami. Sąsiadujące karty w tym samym kolorze to "suited connectors", czy też łączniki w kolorze (np. 6s-5s czyli piątka i szóstka piki).

Continuation Bet
Zakład postawiony na flopie przez ostatniego gracza, który przebił przed flopem. Nazywany też "C-bet".

Cold Deck
Odnosi się do sytuacji, gdy bardzo dobre karty zostają pokonane przez gracza, któremu karty ze stołu pozwoliły poprawić układ.

Cut-off
Gracz (a właściwie jego pozycja przy stole) siedzący na prawo od rozdającego. Jest to dobra pozycja, ponieważ zapewnia wykonywanie ruchu prawie na samym końcu w każdej turze licytacji.

Czekanie/Check
Jeśli żaden z graczy jeszcze nie postawił, kolejny może zaczekać, dzięki czemu pozostaje w rozdaniu bez konieczności wpłacania pieniędzy do puli.

Powrót na górę

D

Dead Money
Pieniądze w puli pochodzące od graczy, którzy zrzucili karty i nie uczestniczą już w rozdaniu.

Dealer/Rozdający/Krupier
(1) W grze na żywo: osoba, która rozdaje karty, czuwa nad pulą i kieruje grą.
(2) W grze online: pozycja przy stole, symboliczne miejsce rozdającego, oznaczane specjalnym krążkiem/żetonem (dealer button), który co rozdanie przesuwany jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Defending the Blinds/Obrona ciemnych
Sytuacja, gdy gracz, który wpłacał zakład w ciemno, kontynuuje grę, by nie stracić wpłaconych żetonów i wygrać pulę.

Dominated Hand
Jeśli dwóch graczy ma na ręce kartę o tej samej wartości, o graczu, który ma lepszą kartę dodatkową, mówi się, że dominuje nad przeciwnikiem. Np. jeśli gracz A ma na ręce Kc-As, dominuje nad graczem B, który ma Kd-Qd.

Door Card
Pierwsza karta otwierająca rozdawana w odmianie Stud.

Downswing
Dłuższy pechowy okres w grze, który często prowadzi do frustracji i pogorszenia gry.

Draw/Ciąg
Układ kart, który wymaga uzupełnienia, by mógł zostać utworzony pełny układ.

Double Suited
Układ kart początkowych w odmianie Omaha zawierających dwa razy po dwie karty w tym samym kolorze (np. As-Kd-Jd-9s).

Powrót na górę

E

Equity/Udział w puli
Szanse na wygraną pomnożone przez wysokość puli. Np. jeśli Twoje szansze na wygraną wynoszą 40%, a w puli znajduje się $10, Twój szacowany udział w puli to $4.

Powrót na górę

F

Final Table/Stół finałowy
Ostatni stół turnieju, zazwyczaj 9- lub 10-osobowy; zasiadanie przy nim oznacza zwykle otrzymanie najwyższych nagród.

Fish
Bardzo słaby lub niedoświadczony gracz.

Floorman
Floorman (np. kierownik sali) to pracownik kasyna, który pełni rolę mediatora i rozwiązuje spory pomiędzy graczami lub między krupierami a graczami. Ma on większe uprawnienia niż krupier.

Flop
(1) Trzy pierwsze karty wspólne w odmianach pokera Texas Hold'em i Omaha
(2) Druga runda licytacji w odmianach pokera Texas Hold'em i Omaha

Flush/Kolor
Układ składający się z pięciu kart w tym samym kolorze, np. As-Qs-Ts-6s-3s (s=pik).

Flush Draw/Ciąg do koloru
Sytuacja, gdy gracz ma cztery karty w tym samym kolorze i brakuje mu jednej, by uzyskać kolor.

Fold/Pas/Zrzucenie kart
Zrzucenie kart. Gracz, który spasuje, nie uczestniczy już w rozdaniu i traci prawo do puli.

Fold Equity

Prawdopodobieństwo, że jeden lub więcej graczy za Tobą zrzuci swoje karty.

Free Play
Szansa na zobaczenie kolejnej karty wspólnej bez konieczności wpłacania zakładu (za darmo).

Freeroll
(1) Szansa na zysk bez podejmowania ryzyka (np. bez konieczności zainwestowania pieniędzy).
(2) Darmowy turniej, bez wpisowego.

Full House/Ful
Układ pokerowy składający się z trójki i pary.

Full Ring
Gra stolikowa 9- lub 10-osobowa. Przeciwieństwo gry "shorthanded".

Powrót na górę

G

Gotowy układ/Made Hand
Pełny/gotowy układ pokerowy, który zazwyczaj trudno już poprawić.

Gra stolikowa/Cash Game
Gra w pokera na pieniądze o stałej wysokości ciemnych. Gracze mogą w dowolnym momencie dołączyć do gry lub odejść od stołu, a także dokupić/uzupełnić żetony.

Gutshot
Ciąg/draw do strita przez środek (brak jednej ze środkowych kart). Np. gracz ma na ręce Ah-2s, a na stole pojawiają się 10d-4s-5c; w takiej sytuacji dowolna trójka dałaby mu strita.

Powrót na górę

H

Hand
(1) Rozdanie - fragment gry obejmujący rozdanie kart, licytacje i przyznanie zwycięzcom puli; później żeton oznaczający symbolicznego rozdającego jest przesuwany w lewo (w grach takich jak Texas Hold'em) i rozpoczyna się kolejne rozdanie;
(2) Układ kart - kombinacja najlepszych pięciu kart spośród dwóch na ręce i pięciu wspólnych kart ze stołu;

Heads-up/Jeden na jednego
Rozdanie lub gra rozgrywane tylko przez dwóch graczy.

High Card/Najwyższa karta
Najniższy układ pokerowy, słabszy niż para.

High Roller
Osoba grająca na wysokie stawki.

Hold'em
(1) Krótsza nazwa pokera Texas Hold'em.
(2) Łączna nazwa odmian pokera, w których występują karty wspólne; najpopularniejsze z nich to Texas Hold'em i Omaha.

Hole Cards/Karty własne/Ręka startowa/Karty początkowe
Karty, które każdy gracz otrzymuje na początku rozdania (są one zakryte). Gracz może z nich korzystać, by złożyć najlepszy możliwy 5-kartowy układ.

Powrót na górę

I

Implied Odds/Oczekiwane szanse na wygraną
Wyliczanie szans na wygraną w powiązaniu z szacowaną finalną wielkością puli. Zatem spodziewane zyski dodawane są do szans na wygraną (odds). Np. masz na turnie ciąg do strita na dwie strony i Twoje pot odds wynoszą 4,5:1. Jeśli spodziewasz się, że dojdzie Ci karta i zdobędziesz kolejny duży zakład na riverze, Twoje implied odds wyniosą 5,5:1.

Powrót na górę

J/ K


Kicker/Karta dodatkowa
Karta pomagająca graczowi, jednak nienależąca do gotowego układu. Np. jeśli na ręce masz As-5s, a na stole pojawiają się 4c-5h-3c-Js-4h (s=pik, c=trefl, h=kier), Twój układ to dwie pary z asem jako kartą dodatkową/kickerem (5544A). W takich wypadkach kicker może zdecydować o tym, kto wygra rozdanie.

L


Lay-down
Zrzucenie dobrych kart, za słabych jednak do pokonania przeciwnika.

Limit
(1) Krótsza nazwa pokera o stałej wysokości zakładów - Fixed Limit, oznaczająca, że minimalne i maksymalne zakłady są przez cały czas z góry określone.
(2) Stawki. Wysokość zakładów w ciemno lub maksymalnego wpisowego, określające, za ile się gra. Termin ten odnosić się może również do gier No-Limit lub Pot-Limit.

Limp/Limper
Zagranie przed flopem, polegające na sprawdzeniu dużej ciemnej (bez przebicia).

Live Cards
Określenie odnoszące się do kart, które nie zostały jeszcze wykryte i prawdopodobnie są nadal w talii.

Low Card
Karta, która może wejść w skład niskiego układu (low hand) w grach typu Stud Hi-Lo czy Omaha Hi-Lo.

Powrót na górę

M

Made Hand/Gotowy układ
Pełny/gotowy układ pokerowy, który zazwyczaj trudno już poprawić.

Marginal Hand/Średni układ

Karty o średniej wartości; czasem nie wiadomo, jak najlepiej je rozegrać.

Monotone
Karty początkowe w pokerze Omaha, gdy wszystkie cztery karty są w tym samym kolorze.

Powrót na górę

N

Nuts
Najlepszy możliwy w danej sytuacji układ.

Powrót na górę

O

Odds/Szanse na wygraną
Sposób prezentacji wyliczeń prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo uzyskania układu ustalane jest w odniesieniu do prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji, gdy układ nie zostanie uzyskany. Np. jeśli prawdopodobieństwo wygranej wynosi 20%, prawdopodobieństwo przegranej to 80%. Zatem odds w tej sytuacji określamy jako stosunek 80:20 lub 4:1.

Offsuit
Dwie karty w różnych kolorach.

Omaha
Odmiana pokera, w której gracze otrzymują po cztery karty własne (hole cards). By utworzyć finalny 5-kartowy układ, gracze muszą wykorzystać dwie z kart na ręce i trzy z kart wspólnych na stole. Reszta zasad gry jest taka sama, jak w odmianie Texas Hold'em.

Open Pair
Para leżąca wśród kart odkrytych na stole.

Option
Możliwość, którą posiada gracz z pozycji dużej ciemnej: zaczekania lub przebicia, pod warunkiem że nie było wcześniej przebicia.

Out of Position (OOP)/Bez pozycji
Mówi się, że gracz nie ma pozycji, jeśli jako jeden z pierwszych musi podejmować decyzje w danej turze licytacji.

Overcard
Karta na ręce wyższa od najwyższej karty ze stołu. Np. jeśli masz Ah-10c, a na stole leżą Jh-7s-4d, Twój as to overcard, ale dziesiątka już nie.

Overpair
Para na ręce wyższa od wszystkich kart wspólnych.

Powrót na górę

P

Pas/Zrzucenie kart/Fold
Zrzucenie kart. Gracz, który spasuje, nie uczestniczy już w rozdaniu i traci prawo do puli.

Pocket Cards/Karty na ręce
Dwie zakryte karty, które otrzymuje każdy gracz na początku rozdania w pokerze Texas Hold'em. Zwane też "Hole cards".

Pocket Pair
Dwie karty tej samej wartości na ręce (ręka startowa to para). Inaczej - para na ręce.

Poker Tracker
Program, który archiwizuje Twoje rozdania i pozwala Ci monitorować grę własną i przeciwników.

Position/Pozycja
Określa zajmowane przez gracza przy stole miejsce w stosunku do rozdającego. Im miejsce dalsze w kolejności od rozdającego, tym lepsza pozycja, ponieważ pozwala na późniejsze podjęcie decyzji w danej rundzie licytacji, co daje przewagę nad przeciwnikami i pozwala ocenić ich wzorzec obstawiania.

Pot-Limit
W grze Pot-Limit gracz może jednorazowo postawić zakład nie wyższy niż aktualna wysokość puli (pot). Najbardziej popularną grą rozgrywaną wg formuły Pot-Limit jest poker Pot-Limit Omaha, ale spotyka się również gry Hold'em czy pokera dobieranego, w których również stosuje się limit puli.

Pot Odds
Stosunek aktualnej wysokości puli do kwoty, którą musisz zapłacić, by kontynuować grę w danym rozdaniu. Im wyższa wartość pot odds, tym lepiej.

Post-flop/Po flopie
Gra na flopie i w kolejnych turach licytacji.

Pre-flop/Przed flopem
Gra przed flopem, kiedy rozdane są tylko po dwie zakryte karty własne graczy (hole cards/pocket cards).

Przebicie/Podbicie/Raise
Postawienie sumy wyższej niż wynosiła kwota poprzedniego zakładu.

Powrót na górę

Q / R

Rainbow/Tęcza
(1) Hold'em: Gdy na flopie lub turnie na stole leżą trzy lub cztery karty - każda w innym kolorze.
(2) Omaha: Karty początkowe gracza (cztery), gdy każda jest w innym kolorze.

Raise/Przebicie/Podbicie
Postawienie sumy wyższej niż wynosiła kwota poprzedniego zakładu.

Rake/Prowizja
Pieniądze za obsługę dla poker roomu (zazwyczaj jest to określony procent od każdej puli lub wpisowego do turnieju).

Range/Zakres
Wszystkie kombinacje kart, które przeciwnik może w danym momencie posiadać. Jeśli, na przykład, gracz przebija na początkowej pozycji, prawdopodobny zakres posiadanych przez niego kart można ograniczyć do wysokich par.

Reversed Domination/Odwrócenie dominacji
W Hold'emie mówi się, że jesteś zdominowany, jeśli przeciwnik ma na ręce kartę o tej samej wartości, co Ty, ale z lepszym kickerem (kartą dodatkową). Jeśli zdominowany gracz złapie parę do niższego kickera, mówimy o odwróceniu dominacji (reversed domination).

Reversed Implied Odds
Aby wyliczyć implied odds (oczekiwane szanse na wygraną), potencjalne zyski dodaje się do puli. Reversed implied odds określają, ile gracz spodziewa się stracić w kolejnych rundach licytacji. Stratę tę przy wyliczaniu szans na wygraną odejmuje się od puli.

Ręka startowa/Karty początkowe/Karty własne/Hole Cards
Karty, które każdy gracz otrzymuje na początku rozdania (są one zakryte). Gracz może z nich korzystać, by złożyć najlepszy możliwy 5-kartowy układ.

River
Piąta, i ostatnia, karta wspólna.

Royal Flush/Poker królewski
Najlepszy z możliwych układ pokerowy - strit w kolorze od asa. Np. As-Ks-Qs-Js-Ts (s=pik).

Runner-Runner
Niepełny układ pokerowy, który wymaga uzupełnienia określonymi kartami na turnie i riverze.

Runner-up
Zdobywca drugiego miejsca w turnieju.

Powrót na górę

S

Satelita (rodz. męski)
Turniej o umiarkowanej wysokości wpisowego, w którym wygrać można wejściówkę do droższego turnieju. Turniej kwalifikacyjny.

Seat/Miejsce
Przypisane graczowi miejsce przy stole.

Second Barrel
Postawienie drugiego zakładu na turnie po zakładzie na flopie. Odpowiednio - third barrel to trzeci zakład na riverze.

Semi-bluff/Półblef
Jest to postawienie lub przebicie z kartami, które nie są aktualnie najlepsze, ale istnieje szansa, że do końca rozdania uzyska się lepszy układ (np. ciąg/draw do koloru). Celem półblefu jest zmuszenie przeciwników do spasowania. Jeśli jednak nie uda się tego osiągnąć, nadal ma się szanse na wygranie rozdania.

Set
Trójka składająca się z dwóch kart z ręki i jednej ze stołu (zazwyczaj w odniesieniu do flopa).

Shark
Bardzo dobry gracz, który czerpie zyski z gry; przeciwieństwo gracza fish.

Shorthanded
Gra w trzy do sześciu osób. Przeciwieństwo full ring.

Shortstack
Gracz z najmniejszą ilością żetonów przy stole, zwykle ma mniej niż 30 dużych ciemnych.

Showdown/Wykrycie kart/Porównanie kart
Wykrycie kart graczy po ostatniej rundzie licytacji lub wcześniej, gdy ktoś zagra all-in. Wszyscy pozostający jeszcze w rozdaniu gracze pokazują swoje karty, począwszy od osoby siedzącej najbliżej na lewo, w celu wyłonienia zwycięzcy. Jeśli ktoś postawi lub przebije i nie zostanie sprawdzony, nie ma wykrycia kart.

Single-suited
Karty początkowe w pokerze Omaha. Dwie karty w tym samym kolorze, dwie karty w różnych kolorach, np. Ah-Ad-Th-7s (h=kier, d=karo, s=pik).

Slow Play
Kiedy ktoś gra ostrożnie, mimo iż ma świetne karty. Ma to na celu zbudowanie puli przez wciągnięcie przeciwników do gry bez zdradzania siły swoich kart.

Spalona karta/Burncard
Karta odrzucana ("palona") przez rozdającego przed wyłożeniem na stół kart wspólnych dla zapobiegania oszustwom.

Speculative Hand
Układ na razie raczej słaby, ale rokujący nadzieje na poprawę.

Split Pot/Podział puli
Dzielenie puli pomiędzy dwóch lub więcej posiadaczy układu o takiej samej wartości.

Sprawdzenie/Call
Oznacza wyrównanie poprzedniego zakładu.

Stack
Ilość żetonów lub pieniędzy, które gracz może wykorzystać przy stole.

Steam
Bycie poirytowanym z powodu przegranych, co skutkuje obniżeniem poziomu gry. Zobacz też "tilt".

Straight/Strit
Pięć kolejnych pod względem wartości kart, np. 9x-8x-7x-6x-5x.

Straight Draw/Ciąg do strita
Układ kart, w którym brakuje jednej, by móc utworzyć strita. Zobacz też "gutshot".

Straight Flush/Poker
Strit w kolorze, np. 9h-8h-7h-6h-5h (h=kier).

Street
Runda licytacji, jak Flop, Turn i River.

Stud
Grupa gier pokerowych, w których gracze otrzymują część kart zakrytych i część odkrytych. Do najpopularniejszych odmian Studa należą Seven Card Stud i Razz.

Suck-out
Sytuacja, gdy gracz ma szczęście i pokonuje przeciwnika z lepszymi uprzednio kartami. Zobacz też "Bad Beat".

Suit/Kolor w kartach
Pik, trefl, kier i karo.

Suited/W kolorze
Określenie kart w tym samym kolorze (pik, trefl, kier lub karo).

Powrót na górę

T

Table Stake
Suma, którą gracz może postawić i wziąć do stołu w grach stolikowych.

Third Barrel
Blef na riverze, poprzedzony próbami blefowania na flopie i turnie.

Tight
Styl gry, polegający na surowej selekcji rąk startowych. Zrzucanie słabych i średnich kart.

Tilt
Zła reakcja na bad beaty lub dłuższe okresy pecha polegająca na pogorszeniu jakości gry.

Trips
Trzy karty tej samej wartości, np. Kh-Ks-Kc-7s-5c (h=kier, s=pik, c=trefl).

Turn
(1) Czwarta karta wspólna w odmianach Texas Hold'em i Omaha.
(2) Druga od końca tura licytacji, zwana też "fourth street".

Trash/Trash Hand/Śmieci
Bezwartościowe karty, nierokujące wygranej.

Powrót na górę

U

Underpair
Para na ręce niższa od najsłabszej karty ze stołu.

Under the Gun
Tak określa się gracza (dosłownie "pod pistoletem", "na muszce"), który pierwszy podejmuje decyzję w pierwszej turze licytacji; siedzącego na lewo od dużej ciemnej. Nie jest to dogodna pozycja, gdyż zajmujący ją gracz należy do pierwszych licytujących osób.

Upswing
Dłuższy okres powodzenia w grze, jednak zazwyczaj spowodowanego szczęściem, a nie umiejętnościami.

Powrót na górę

V / W / X / Y / Z


Walk

Sytuacja, gdy gracz, który wpłacił dużą ciemną, wygrywa pulę bez walki, gdyż wszyscy przeciwnicy spasowali przed flopem.

Wheel/Koło
Najniższy strit (od asa do piątki). As pełni tu rolę jedynki, najniższej karty.

Wpisowe/Buy-in
Kwota pieniędzy, którą należy wpłacić, by wziąć udział w turnieju. Większa jej część przeznaczana jest na utworzenie puli nagród, a niewielka opłata (zwana też prowizją) przekazywana jest organizatorowi.

Powrót na górę

X Informacje o plikach cookie

Żeby lepiej korzystało Ci się z naszej strony, na Twoim komputerze umieszczamy pliki cookie. Ustawienia tych plików możesz zmienić w dowolnym momencie. Jeśli tego nie zrobisz, uznamy, że wyrażasz zgodę na ich przechowywanie.